شرکتهای غرفه ساز را در نمایشگاه خدمات نمایشگاهی جستجو نمایید
بستن
مراحل پر کردن پروفایل
در صفحه اصلی کلید ثبت پروفایل را بزنید. پس از وارد شدن به صفحه لاگین ، در صورتیکه کاربر جدید هستید کلید کاربر جدید را بزنید و پس از ثبت نام به پنل کاربری وارد شوید. سپس بخش وارد کردن اطلاعات جهت تنظیم پروفایل را انتخاب نموده و گام به گام مراحل زیر را انجام دهید
۱ - مشخصات اصلی
مشخصات عمومی مجموعه(نام مجموعه ، تلفنها ، آدرسها ، ..) را وارد نموده و کلید ثبت و ادامه را بزنید .
۲ - فضای مجازی
آدرسهای مربوط به وب سایت و فضای مجازی مجموعه را وارد کرده و کلید ثبت و ادامه را بزنید تا به مرحله بعد بروید
۳ - نمایشگاه هایی که مشارکت کننده در آن حضور دارد
حداقل یک نمایشگاه و حداکثر سه نمایشگاه را ثبت نموده و کلید ثبت و ادامه را بزنید تا به مرحله بعد بروید
۴ - رزومه نوشتاری
طرح جلد رزومه را با فرمت جی پی جی بارگذاری و بعد از آن فایل پی دی اف رزومه را بارگذاری نمایید و کلید ثبت و ادامه را بزنید تا به مرحله بعد بروید

(فرمت طرح جلد می بایست jpg و فرمت فایل رزومه می بایست pdf باشد)
۵ - مشخصات و عکس های شرکت
عکس پروژه های جدید خود را بارگذاری نمایید.توجه داشته باشید که در این قسمت حتما می بایست فقط و فقط هفت عدد عکس بارگذاری شود (نه بیشتر نه کمتر) و د ر ادامه کلید ثبت و ادامه را بزنید تا به مرحله بعد بروید

(فرمت عکس ها می بایست jpg باشد)
۶ - بخش محصولات
عکس محصولات تولیدی مجموعه خود را با ذکر توضیحات بارگذاری نمایید.توجه داشته باشید شما به هر تعدادی می توانید عکس در این بخش بار گزاری کنید مشروط بر اینکه تعداد عکسها مضربی از سه باشند(3 ، 6 ، 9 ، ...) و د ر ادامه کلید ثبت و ادامه را بزنید تا به مرحله بعد بروید

(فرمت عکس ها می بایست jpg باشد)
۷ - پروژه های اجرا شده
پروژه های انجام شده مجموعه خود را با ذکر توضیحات بارگذاری نمایید.توجه داشته باشید شما به هر تعدادی می توانید عکس در این بخش بارگذاری کنید مشروط بر اینکه تعداد عکس ها مضربی از چهار باشند ( 3 ، 6 ، 9 ...) و در ادامه کلید ثبت و ادامه را بزنید تا به مرحله بعد بروید

(فرمت عکس ها می بایست jpg باشد)
۸ - بخش کاتالوگ
کاتالوگ های مجموعه خود را با ذکر توضیحات بارگذاری نمایید.توجه داشته باشید در مرحله اول یک طرح جلد برای هر کاتالوگ می بایست بار گذاری شود و بعد از آن درج عنوان کاتالوگ و در ادامه بارگذاری پی دی اف کاتالوگ. شما به هر تعدادی می توانید کاتالوگ در این بخش بار گذاری کنید مشروط بر اینکه تعداد کاتالوگ ها مضربی از چهار باشند ( 3 ، 6 ، 9 ، ...) و د ر ادامه کلید ثبت و ادامه را بزنید تا به مرحله بعد بروید

(فرمت کاتالوگ ها می بایست pdf باشد)
۹ - ثبت نهایی
در این قسمت اطلاعات خود را ثبت نهایی نمایید و از حضورتان در میان انبوهی از مشتریان که به دنبال تجارت با شما هستند لذت ببرید.
در هر زمان که احتیاج به ویرایش اطلاعات مجموعه را داشتید میتوانید به پنل کاربری خود وارد شده و نسبت به ویرایش و ثبت مجدد آن اقدام نمایید.